St. Kongensgade 69 - 1264 København.
Ejendommen er fra 1908. Den klassiske og markante ejendom med karakteristiske gårde, karnapper og balkoner, er beliggende i det mondæne Frederiksstaden som genbo til Marmorkirken.
Forhus og baghus er indrettet med ejerlejligheder og enkelte erhvervslejemål.