Tågerup er hjemsted for Jørgen Schou Holding A/S og associerede selskaber.

Gården dateres helt tilbage til 1500-tallet, hvor den var hovedgård. I årenes løb har gården både været kongelig dansk forpagtergård, tysk domænegård efter 1864 og efter genforeningen i 1920 igen i dansk eje. Gården er gennem tiderne blevet drevet af skiftende forpagtere og ejere indtil 1988, hvor gården købes af Jørgen Schou.

Tågerup er samlet på 320 HA. I dag er jorden udlagt i hestefolde, parkanlæg, agerjord, juletræsproduktion og skov.60 HA skovrejsning

I 2017 påbegyndtes et skovrejsningsprojekt på 60 HA. Skovearealerne bliver forenet med engarealerne i en smuk og harmonisk mosaik. Den nye skov vil beskytte grundvandet og fremme vilkårene for et varieret dyreliv.

Tågerup består af 240.000 forskellige træer og buske, og med sine 4 hektar skov med ægte kastanjetræer, er Tågerup specielt designet til at fremme vilkårene for dåvildtet.