Tågerup er hjemsted for Jørgen Schou Holding A/S og associerede selskaber.

Gården dateres helt tilbage til 1500-tallet, hvor den var hovedgård. I årenes løb har gården både været kongelig dansk forpagtergård, tysk domænegård efter 1864 og efter genforeningen i 1920 igen i dansk eje. Gården er gennem tiderne blevet drevet af skiftende forpagtere og ejere indtil 1988, hvor gården købes af Jørgen Schou.

I dag er jorden udlagt i hestefolde, parkanlæg, agerjord samt juletræsplantager.