Gram Skovdistrikt består af 900 HA blandet løvskov, juletræer og pyntegran. Selskabet drives af
Schou I/S og er blandt de største producenter af Nobelis i Danmark.
Der drives desuden jagt i skovene. Til at varetage den daglige drift er ansat en herregårdsskytte,
Jens Pedersen.