I slutningen af 2014 blev Clavis Capial registreret som en Alternativ Investeringsfond af Finanstilsynet, og det er dermed blevet muligt at åbne for kvalificerede inve-storer.
Clavis Capital søger at skabe attraktive og stabile afkast med begrænset følsomhed mod aktie- og obligations-markedernes udsving.